Nguyên thủy thuần sinh thái 44

44

Ý tứ của Quang rất rõ ràng, hắn đã từng đề cập qua. Mục Túc không chú ý tới dĩ nhiên không thể trách hắn.

 

“Mục Túc không có đăng ký tình nguyện đi.”

 

Những người theo Quang đi đều là những người tình nguyện đăng ký. Mục Túc không phải tự nguyện. Bất quá, Mục Túc hiện tại chính là đang tự rước lấy nhục thôi.

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 43

43

Buổi tối hôm đó, Mục Túc bị Quang áp đến thảm thương, làm đến nổi Mục Túc ngay cả khí lực để thét cũng không có. Quang không ngừng động đậy hạ thể trong người y, hỏi.

 

“Mục Túc thật sự không muốn cùng Quang đi sao? Chúng ta sẽ phải tách ra rất lâu a.”

 

“Ừ! Mục Túc ở lại chỗ này chờ ngươi.”

Tiếp tục đọc

Nguyên thủy thuần sinh thái 42

42

Mục Túc nghĩa phẫn điền ưng (căm phẫn chất đầy trong lòng) đang muốn lý luận một phen, đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Thạch và Sơn. Mục Túc bùm một cái đỏ quạch, rụt đầu về lều.

“Ha ha…..”

Quang phá ra cười, đứng lên đi vào lều liền nhìn thấy Mục Túc đang quỳ trên đất, dùng y phục của mình lau lau tấm da thú.

Tiếp tục đọc