Giọng Nói Hớp Hồn – NO.09

Tâm tùy thanh động

Rời khỏi một lát, Túy dịch vấn thanh phong lại trở lại phòng YY: “Đi theo bọn họ cũng được, đợi lát nữa sẽ thêm đồng minh. Từ nay về sau mọi người chuyển đến kênh YY liên minh. Hiện tại quản lý viên bên kia đang thiết lập phòng cho chúng ta, phỏng chừng ngày mai có thể dọn đến nhà mới.” Tiếp tục đọc