Giọng Nói Hớp Hồn – NO.13

Thân phận bị bại lộ

Mục Thụy không biết bản thân mình đã log out như thế nào, ngơ ngơ ngác ngác đến ngày hôm sau theo thói quen đăng nhập vào trò chơi mới nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện lớn.

Cô gái đột nhiên kêu lên thân phận Nhiên Mạch của gã là một nguyên lão bang Tình nghĩa, tên là Bao gạo lớn.

Lúc nghe thấy tên mình, Mục Thụy theo bản năng không muốn thừa nhận, nhưng vừa muốn bật ra câu phủ nhận thì lại phải nuốt trở vào. Tiếp tục đọc