Giọng Nói Hớp Hồn – NO.20

Hết thảy đã kết thúc

Tuy không biết Nhiên Mạch và Mạc Lỵ lúc đó đã phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kết hợp nét đẹp Trung Tây cùng dáng người cao ngất, khí chất lại siêu phàm thoát tục, chỉ biết những điều Mạc Lỵ kể về Nhiên Mạch hết thảy đều là giả. Tiếp tục đọc