Cái mông của ngươi thật gợi cảm~ 04 (hoàn)

Chương 4: Mông của em quả thật thực gợi cảm.

Khách sạn.

Lúc sư tỷ tới, Tống Tập và Khâu Tuân Ngạn đã sớm chờ rồi. Sư tỷ đứng từ xa đánh giá bầu không khí xung quanh hai người, cơ bản đa phần đều là Tống Tập mở miệng nói chuyện, Khâu Tuân Ngạn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đánh chữ rồi lại đưa Tống Tập xem. Sư tỷ nâng hàm tấm tắc hai tiếng, thực vừa lòng nhìn kết quả.

Tiếp tục đọc