Giọng Nói Hớp Hồn – NO.22

Phiên ngoại nhị: Gặp cha mẹ

Tình cảm giữa Mục Thụy và Thu Tử Dịch rốt cục vẫn bị ông cụ bên nhà Thu Tử Dịch biết. Nguyên nhân chính là Thu Tử Dịch vừa mới ôm được mỹ nhân về, đắc ý vênh vênh váo váo, ném toàn bộ công vụ của công ty cho Tần Thành và Thiên Nhai, bản thân thì nhõng nhẽo ôm notebook chiếm cứ nhà trọ Mục Thụy đang ở, cùng nhau sống cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tiếp tục đọc