Giọng Nói Hớp Hồn – NO.23 – Hoàn

Phiên ngoại tam: Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp

Mạch nhiên hồi thủ và Túy dịch vấn thanh phong gặp nhau không phải là lần đầu tiên gặp nhau của Mục Thụy và Thu Tử Dịch.

Khi đó Thu Tử Dịch còn chưa phải là tổng tài của tập đoàn Thu thị. Lúc đó hắn vẫn là một đứa nhỏ người Trung Quốc được một đôi vợ chồng Hoa Kiều nuôi lớn. Thân thế của Thu Tử Dịch tràn ngập cẩu huyết đau khổ. Tiếp tục đọc