Cửa hàng dị thú số 138 – 05

Chương 5

Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng

Trong khi đám người ngu ngốc nhiều chuyện không ngừng chờ mong đứng ngóng ở bên ngoài, Kim Dư đã bắt đầu giúp con con hổ biến dị lông xanh thuộc chủng tộc dực hổ, đại danh Tiểu Lục, nhũ danh mới đặt là Tiểu Nhị chữa trị thân thể.(nhị: ngu)

Nhưng khiến Kim Dư cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nếu nói thứ y nhìn thấy chính là các mạch máu, vậy tất cả các mạch máu đều phải phát ra ánh sáng chứ. Nhưng ở trong cơ thể của Tiểu Lục, mạch máu có thể phát ra lục quang, chỉ chiếm có 70% so với toàn thân mà thôi. Ngay cả những nội tạng quan trọng trong cơ thể của nó, cũng có hai ba cái không phát sáng, giống như từ trước đến nay chúng nó chưa từng tiếp nhận dòng máu phát ra lục quang vậy.
Tiếp tục đọc