Cửa hàng dị thú số 138 – 12

Chương 12

Đổ rác dẫn phát huyết án

Gần hai ngày nay, tâm tình của nhóm đại lão cư ngụ tại Ám Nhai không được tốt cho lắm. Tâm tình của bọn họ vừa không tốt một chút liền khiến toàn bộ không khí trong Ám Nhai rất vi diệu. Nhất là mấy tụi đàn em, đại lão gần đây rất nóng nảy, khiến cuộc sống của bọn họ khổ cực kỳ….

Tiếp tục đọc