Cửa hàng dị thú số 138 – 13

Chương 13

 Căn nhà xây dựng bất hợp pháp

Nếu trước kia có người đứng ở trước mặt nhóm đại lão nói muốn một ngày thu rác hai lần, vậy cậu không cần hoài nghi nữa, cái người vừa mới mở miệng còn chưa kịp ngậm miệng kia đã bị nhóm đại lão Ám Nhai cho đám đàn em dần đến sống dở chết dở rồi.

Lý do chính là, ai bảo mày rủa ông!

Một ngày một lần thu rác thôi đã làm cho bọn họ phải liên hợp chạy tới Ban an ninh trật tự đường phố kháng nghị rồi. Nếu quả thực thu rác một ngày hai lần, ý là muốn nói không cho bọn họ con đường sống nào nữa phải không?!
Tiếp tục đọc