2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 680,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 29 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Cửa hàng dị thú số 138 -15

Chương 15

Khó hiểu ôm đùi boss

Bất tỉnh và giả bộ bất tỉnh tuy một cái bị động còn một cái là chủ động, nhưng tụi nó có chung một điểm, đó chính là có thể tạm thời tránh thoát rất nhiều việc khó xử. Tỷ như bị bắt gian tại giường, tỷ như ý đồ phản công bị bại lộ, lại tỷ như lúc mình bị thương cả tình nhân lẫn ông xã đều xuất hiện cùng một lúc, nếu mở miệng giải thích, đi đời nhà ma là cái chắc, bất tỉnh hay giả bộ bất tỉnh mới là phương pháp tốt nhất.

Kim Dư phải đối mặt với một tên boss hung tàn đánh không được lại còn bị trào phúng, cái cơ thể trung thành của y rốt cục ở thời điểm mấu chốt đình chỉ hoạt động, khiến y té xỉu, cực kỳ đẹp.

Nhưng mà. Tiếp tục đọc