Đại hiệp thời @

Đại hiệp thời @

Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Khụ…. tên là tự ta đặt, tác giả truyện ta không biết. Bởi vì trong bản RAW Cửa hàng dị thú số 138bên nhà Hạ Nguyệt đột nhiên bị chen vào cái đoản này. Ta thấy khá dã man nên quyết định edit và up. Ai biết thông tin về truyện này thì báo cho ta biết để ta bổ sung nhá.

——————————————-

1. Thân thế Tiếp tục đọc