Word phượng hoàng + ta là mèo

Mục 1: lảm nhảm

E hèm nợ lâu quá cũng không nên ra giờ mình làm cho trót.

Vậy là xong 4 truyện chưa có word nhá ai thấy cái nào hư hay có lỗi gì tiện thể hú với mình tại bài này để mình chỉnh lại nhân lúc còn siêng luôn.

Báo cáo là bạn Phong chỉ còn nợ 87 chương 138 chưa beta thôi.^^!

Mục 2: Word

Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm         2003         2007 (đã fix lần 1)

Ta là mèo, không phải hổ!                                    2003          2007

Tiếp tục đọc