Đã gửi mail 15 chương Cửa hàng dị thú

Hi mọi người, Bạch Quỷ Si Dương ta đã gửi mail cho gần 60 bạn rồi nha. Bởi vì số lượng quá đông, khó tránh khỏi trường hợp bỏ sót vài người. Mọi người ai vẫn chưa nhận được mail thì thông báo cho bọn ta, bọn ta sẽ gửi lại cho mọi người nhé. ^_^.

 

Bạn mèo đuôi cụt có địa chỉ mail là meomeoduoicut@yahoo.com : nàng gửi lại địa chỉ email đúng cho ta đi, đây là mail sai rồi. Ta gửi ba lần nhưng vẫn thất bại.