Tin vui, tin vui

Bọn ta khai trương khu mới của Lâu chính là Lò gạch :v

Sẽ là nơi để các dự án tiếp theo của bọn ta

Và dự án ấp ủ của ta từ năm ngoái đã dc đưa ra ánh sáng ^^!

Tất nhiên là chờ xong cửa hàng dị thú đã cơ mà dc trưng ra là ta vui rồi

*bắn pháo*