Cửa hàng dị thú số 138 – 153

Chương 153: Kế

Khi người bố thí bị lôi xuống khỏi chiếc ngai Thượng Đế, cái loại cảm giác mất mát này thật không thể dùng ngôn ngữ gì miêu tả được.

Sau khi người bố thí bị kéo xuống mới biết thì ra hắn đã biến thành kẻ được người khác bố thí, vì thế không chỉ là thất lạc, mà còn có cả phản bác lẫn nghi ngờ thậm chí là khiếp sợ muốn xoay người.

Chỉ là lúc này đây, khi hơn mười triệu dân nghe thấy lời Sí Viêm nói, dù con người theo chủ nghĩa ích kỷ phản đối dị thú nhất, trong một khắc kia, từ đáy lòng cũng sinh ra một đợt chấn động lẫn dao động cực lớn.

Há mồm nhưng không có cách nào thốt ra lời, nâng tay nhưng không có cách nào huy động, tại lúc đó, từ đáy lòng trào ra cảm giác tội lỗi và bi thương, khiến mọi người không thể hành động, chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ, cảm thụ bách vị tạp trần Tiếp tục đọc