Cửa hàng dị thú số 138 – 156

Chương 156: Tương tử

Rừng Vô Tích

Được xưng là nơi hoang vu cuối cùng tại Thủ Đô Tinh, trình độ hung hiểm ở nơi này tuyệt đối không thua Hoang Tinh. Mà ý nghĩa của hai chữ ‘Vô Tích’ này, cũng là bởi vì chỉ cần đặt chân bước vào rừng Vô Tích, cơ hồ đều không có đi ra, vì thế mới có tên là ‘Vô Tích’.

Không hề có bất luận dấu chân của con người.

Từ trên phi thuyền nhìn xuống là một mảnh rừng rậm liên miên, Kim Dư nhịn không được phải hút một ngụm khí. Tiếp tục đọc