Cửa hàng dị thú số 138 – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Con cái gì!!!

“Trải qua nửa năm nghiên cứu và một năm cứu trị dị thú cuồng bạo, sự kiện được xưng là thời đại hắc ám lần hai trong lịch sử nhân loại rốt đã có một kết cục viên mãn.”

“Căn cứ vào sở trường của sở nghiên cứu khế ước dị thú và báo cáo của bệnh viện dị thú Đệ Nhất và Quân đội, tất cả dị thú đã từng vì khế ước mà cuồng hóa rốt cục đều được giải phóng, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Lệnh giới nghiêm hành động của nhân loại bắt đầu từ hôm nay chính thức giải trừ, đồng thời thông qua cuộc thảo luận của thập đại gia tộc và tổng thống thượng tầng, quyết định, từ ngày mai, bắt đầu tiến hành hướng dẫn dị thú giải trừ khế ước tinh thần đối với những dị thú bất bình vì khế ước bất bình đẳng.” Tiếp tục đọc