Khảo sát thông tin!

Ngại quá, nhưng ta cần giúp đỡ. Số là ta đang làm bài báo cáo về hãng sản phẩm dưỡng da, cho nên ta có một cái survey nho nhỏ cần các nàng tới giúp đỡ. Chỉ 2 phút thôi, đa tạ các nàng nhiều. Mai ta sẽ post hết Cửa hàng dị thú số 138 ^_^

Mọi người vào link này nhé: https://www.surveymonkey.com/s/3RYTVWY

Đa tạ!!!!

p/s lời bạn phong

đang dụ mọi ng trá hình làm cái survey mọi ng cứ thoãi mái mà lụi chỉ có dưới 30 tr của bạch thôi