[URGENT] VỀ VIỆC LỪA ĐẢO CỦA THỦY NGUYỄN ( LUVRAL)

Ta không biết là các nàng hay vào Ẩn Quỷ Lâu có phải là Exotic hay EXO-L không. Nhưng vẫn cứ share để các nàng phòng ngừa. Đồng thời, nếu có ai hoặc người thân bạn bè của ai đã bị kẻ xấu lừa, hãy tập hợp tất cả thông tin bằng chứng cùng với các bạn kia tố cáo kẻ xấu này nhé. Lừa đảo kiểu này ta thật không ưa chút nào.