Trùng sinh chi Bản tính – Nhận xét cá nhân

Tên gốc: Trùng sinh chi Bản tính

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, làm giàu, 1×1, HE

Convert + Raw: Kinzie

Mần by Bi

Link: Nhà hoang


Comment:

Là một câu chuyện trùng sinh sau khi chết già của một vị giàu có nứt đố đổ vách aka bạn thụ. Lúc ban đầu, bạn vẫn còn phân vân không hiểu vì sao mình lại được sống lại lúc bản mới có mười tuổi, bạn khẳng định lúc bạn chết đi không hề tiếc nuối một cái chi cả: phú gia giàu có nhất xứ, vợ đẹp ngoan ngoãn, sống cũng thọ (hơn sáu mươi tuổi mới chết), vậy thì hà cớ gì cho bạn sống lại. Bạn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi mới chợt nhớ ra: Tiếp tục đọc