Chương 20 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 20

Hóa ra Âu Dương Phong là tiểu bạch kiểm*

Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những nam tử mặt trắng mày trơn yếu đuối thường phải dựa vào người khác.

Độc Cô Lưu Vân kiếm một ít cành khô ở gần đó, sau đó từ trong túi đồ treo trên lưng ngựa lấy nồi và muối mua ở trấn trên ra, đổ phân nửa nước vào nồi, sau đó lột da loại bỏ hết tuyến độc của con rắn rồi bỏ vào trong nồi, cuối cùng bắt nồi lên bếp bắt đầu nấu canh rắn.

Bạch y thiếu niên trơ mắt nhìn đám xà bảo bối mà mình đã phải tân tân khổ khổ dùng đủ loại thuốc độc nuôi bị người ta lột da chặt khúc bỏ vào nồi làm canhr ắn, lòng đau đến mức cả khuôn mặt tuấn tú đều tái mét xanh xao. Trong lòng càng hận không thể thiên đao vạn quả ăn thịt lột da một người một điêu kia để tiêu trừ mối hận trong lòng. Tiếp tục đọc