Chương 21 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Thi xong rồi chứ, các hủ  97-er? Thi rồi thì đọc truyện xả stress ha. Đừng nghĩ nữa, thư giản một chút đi ha~

Chương 21

Buổi tối thám thính Toàn Chân giáo

Này, này này, truyền thuyết và hiện thực cũng quá khác rồi đó!

Ai mà ngờ cái tên Tây Độc Âu Dương Phong hung thần ác sát oai phong một cõi trong truyền thuyết lúc trẻ lại là cái dạng tiểu bạch kiểm gầy gầy tuấn tú nếu mà xuyên tới hiện đại thì có thể trực tiếp thăng làm thần tượng minh tinh luôn vậy chứ!

Nguyên tác của lão Kim rốt cục miêu tả Tây Độc Âu Dương Phong như thế nào vậy?

Cụ thể thì y không nhớ rõ, nhưng khẳng định không phải là lão già mặt trắng hay tên trung niên mặt trắng gầy gầy tuấn tú như thế này đâu. Tiếp tục đọc