Chương 34 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 34

Âu Dương Phong tức sùi bọt mép cứ y như con bò điên đang đỏ mắt mà xông lên lầu, vừa chuẩn bị xông vào phòng Độc Cô Lưu Vân, tóm cái con đại điêu đáng ghét kia nhổ lông làm món chim nướng, thì chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng: Thao*! Bản thiếu chủ còn chưa tắm rửa thay quần áo!

*Thao= fuck, đệt. Từ chửi nhưng vì Âu Dương Phong là người cổ nên không thể nhét mấy từ kia được nên để tiếng Hán luôn. Tiếp tục đọc