[Cảm nhận] Y Sinh Thế Gia – Điệp Chi Linh

Y Sinh Thế Gia

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ (có nhiều hơn 1 CP), CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Editor: Ảo Vũ

Beta: Nana

Link: Ám Dạ Cung


[Cảm nhận cá nhân] Tiếp tục đọc