Chương 38 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 38

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mộ Phỉ không khỏi dấy lên một trận lo lắng.

Chu Mộ Phỉ vốn không muốn biến thành điêu trước mặt Âu Dương Phong, không muốn để y biết bản thân mình chính là cái con điêu kia. Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, không thể nghĩ nhiều như vậy.

Mắt thấy phạm vi kiếm khí của Độc Cô Lưu Vân bao phủ có dấu hiệu thu nhỏ lại, Chu Mộ Phỉ biết không thể cứ kéo dài mãi, liền hạ khẽ nói: “Ngươi ráng chống đỡ thêm một chút, đợi ta biến thành điêu sẽ cùng chiến đấu với ngươi.”
Tiếp tục đọc