Chương 39 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 39

Âu Dương Phong thấy đại điêu cõng Độc Cô Lưu Vân cứ như vậy mà bay đi không thèm để ai vào mắt, đương nhiên là không cam lòng, liền cố vận chân khí thổi sáo hòng sai rắn độc tiếp tục đuổi theo Chu Mộ Phỉ, nhưng y vừa mới vận chân khí lên thì bụng bỗng đau nhức, chân khí không thể vận chuyển bình thường, thành ra tiếng sáo thổi ra cũng tán loạn, không thể chỉ huy đám rắn độc nghe theo hiệu lệnh của y.

Âu Dương Phong biết mình đã bị nội thương, trong thời gian ngắn không thể chỉ huy rắn độc được, đành phải tùy ý để cho đám rắn bỏ chạy tứ phía. Tiếp tục đọc