Phiên ngoại 3 – Xuyên Việt Thành Thần Điều

Phiên ngoại 3

Ngày thứ chín mươi bảy Quý Lăng Hiên bị nhốt.

Sau khi cuồng bạo phát tiết cả đêm, Độc Cô Minh Hạo rốt cuộc lại mang theo cơn tức vì không được đáp lại đạp cửa mà đi —— đương nhiên, trước khi đi gã vẫn không quên khóa lại cửa cho kỹ càng.

Quý Lăng Hiên cúi đầu nhìn dấu vết bị ngược đãi tràn khắp cả người mình, đôi mắt đen láy dâng một tia hận ý sâu sắc. Tiếp tục đọc

Phiên ngoại 2 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Phiên ngoại 2

Cho đến nay, Quý Lăng Hiên vẫn nhớ như in ánh tà dương như máu của hoàng hôn năm đó, lẫn biểu tình và phản ứng của Độc Cô Minh Hạo khi nhận được thư nhà do Độc Cô gia sai người đưa tới.

Sau khi Độc Cô Minh Hạo đọc thư xong, liền lộ vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo lại xuất hiện biểu tình hoảng loạn. Tiếp tục đọc

Phiên ngoại 1 – Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Phiên ngoại 1

Lúc Quý Lăng Hiên đưa thư khiêu chiến đến Độc Cô thế gia, thì Độc Cô Minh Hạo – vị đại thiếu gia nổi tiếng trác táng – đang ngồi trong nhã gian của Túy Mộng Lâu uống rượu cùng với hai hồng nhan tri kỷ của gã.

Đang uống đến cao hứng, thì tên quản gia lắm mồm thích làm gà mẹ* vội vã chạy vào, trong tay còn cầm một lá thư, lộ vẻ lo lắng mà kêu lên: “Đại thiếu gia, có người hạ chiến thư với Độc Cô lão gia!” Tiếp tục đọc