Chương 10 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương mười

Đỗ Thiên Trạch vừa hỏi ra miệng, cơn kích động của Hải Dương nhất thời tiêu hơn phân nửa. Đúng vậy, sao Ninh Phong lại chuyển tiếp Weibo của cậu?

Dựa vào địa vị hiện tại của Ninh Phong, anh không cần phải chuyển tiếp Weibo hay bình luận để móc nối thêm quan hệ gì nữa. Đa số bài post trên Weibo của Ninh Phong đều là một vài cảm nghĩ trong cuộc sống, chưa từng chuyển tiếp Weibo bao giờ. Bởi vì một khi đã ở loại cấp bậc này rồi, thì trên cơ bản sẽ không thể rảnh rỗi ngồi chơi Weibo được, cũng sẽ không dựa vào Weibo để móc nối quan hệ. Tiếp tục đọc