Chương 39 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương ba mươi chín

Phương Nghị đặt hamster nhỏ vào trong lồng, vươn một ngón tay ra vuốt lông cho nó rồi nói: “Biết mày thích đào tẩu nên tao không đóng cửa. Mày muốn đi thì đi, không muốn đi thì cứ ở đây. Tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt. Nếu mày chạy ra ngoài, coi chừng bị mèo ăn.”

Hamster nhỏ giống như nghe hiểu được lời Phương Nghị nói, nó vươn chân trước ra cào cào vào tay Phương Nghị, xoay người lăn vài vòng ở trong ổ, rồi nằm bất động trong một góc. Tiếp tục đọc