Chương 41 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi mốt

“Loại chuyện này, nếu nói với người ngoài thì không được tốt lắm.” Phương Nghị suy nghĩ cả nửa ngày mới trả lời. Dù sao thì nếu hành động của anh mà bị bại lộ, chỉ việc thôi miên dọa người đánh người thôi cũng đã đụng đến pháp luật rồi.

“Việc này anh cứ yên tâm.” Đỗ Thiên Trạch cuộn tư liệu lại, nói: “Chị Tùy Viện có thể lăn lộn leo lên được vị trí trong giới giải trí như hôm nay, đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hơn nữa, tôi sẽ không nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy biết, chỉ cho chị ấy xem vài ảnh chụp trước, sau đó nhìn phản ứng của chị ấy đã, nếu cảm thấy chị ấy có thể tin được thì mới lại nói tiếp.” Tiếp tục đọc