Chương 44 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi bốn

Đỗ Thiên Trạch đứng cạnh Phương Nghị một hồi, phát hiện bản thân không giúp gì được, cho dù có gấp cũng vô dụng nên đành rời đi. Phần diễn của cậu cũng không còn nhiều, quay nhanh về nhanh thôi. Lần này đi quá lâu, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng sắp sửa quên mất cậu rồi.

Đỗ Thiên Trạch đi đến trước mặt Đậu Phộng, ôm Đại Hoàng mà lòng cảm thán, tại sao cũng cùng tên mà tính cách lại kém xa tới vậy? Đại Hoàng người ta đang canh cửa lồng sắt kia hiểu chuyện biết bao. Tiếp tục đọc