Chương 45 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi lăm

“Ai nói cho cậu biết?” Phương Nghị xoay người lại hỏi. Ngao Nhiễm Kỳ thấy mặt của Phương Nghị, liền vội vàng lui về sau vài bước mới nói: “Không ai nói cho tôi hết. Tự tôi có thể nhìn ra mà. Anh chưa từng đưa thú hoang về. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Vú Em không có ở đây, trong sân cũng không hề tăng thêm chó mèo.” Ngao Nhiễm Kỳ ở trong sân sau lâu như vậy rồi, lúc nhàm chán có đếm thử số lượng chó mèo trong sân. Lúc Vú Em không ở đây, trong sân sau quả thật không có thêm thành viên. Tiếp tục đọc