Chương 47 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương bốn mươi bảy

Đại Hoàng ở bên ngoài lồng sắt nhìn Đậu Gà, cái đuôi vẫy vẫy, cứ y như là đang cười nhạo Đậu Gà sợ vợ.

“Được rồi. Đại Hoàng. Mày đừng để Đậu Gà đổi lồng nữa biết không? Đậu Trắng cần phải nghỉ ngơi.” Phương Nghị cho Đậu Gà vào một cái lồng khác, vừa đóng cửa lồng vừa nói với Đại Hoàng. Từ lúc Đậu Trắng sinh con, anh đã tách hai con hamster ra hai lồng khác nhau. Giờ Đậu Gà lại có thể chui vào lồng Đậu Trắng, nhất định là do Đại Hoàng làm. Tiếp tục đọc