Chương 51 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương năm mươi mốt

Tuy Vú Anh vẫn quấn lấy Vú Em không để ý đến anh, nhưng Ninh Phong vẫn đau lòng cho Vú Anh. Anh cứng rắn lôi Vú Em từ trong ngực Phương Nghị ra, bắt Vú Em chơi cùng với Vú Anh.

Vú Em vừa được thả xuống đất, nó liền nháo nhào chạy ra ngoài cửa. Vú Anh cũng lập tức chạy ra ngoài.

Phương Nghị đành phải âm thầm bi ai cho Vú Em. Anh ước định với Ninh Phong, trong vòng ba tháng, Ninh Phong không được bước chân vào cửa hàng thú cưng, chủ yếu là không được mang Vú Anh đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhưng một khi Vú Anh đến cửa hàng thú cưng, Phương Nghị không thể chủ động giúp đỡ Vú Em né tránh Vú Anh. Tiếp tục đọc