Chương 67 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương sáu mươi bảy

Bởi vì ba con thú con đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị chưa ăn được mấy miếng cơm thì đã bị phá rối.

Mèo con cố gắng bò lên bàn cơm, dưới chân bàn thì lại có chó con vây quanh, thỉnh thoảng còn kêu ư ử. Tiểu Thổ Phỉ bởi vì không đủ cao, nên nó nhảy lên ghế, dùng chân trước bám lấy cái bàn nhìn hai người họ ăn cơm. Tiếp tục đọc