Chương 104 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm lẻ bốn

“Tôi không cần. Tiền tôi đủ dùng rồi. Tự tôi dựng quỹ.” Tuy biết Bùi Tư Tư muốn giúp lập quỹ không phải vì mục đích riêng của mình, nhưng Phương Nghị vẫn không đồng ý. Anh định thành lập một cái quỹ chính quy, sau đó bán một chút cổ phần đang ở trong tay mình chuyển vào quỹ. Dù không có ai quyên trợ, quỹ vẫn có thể hoạt động dài hạn.

“Cậu…” Bùi Thuần Bác lộ vẻ mờ mịt. Anh chưa bao giờ gặp được tình cảnh người ta chủ động tặng tiền mà còn không muốn như thế. Tiếp tục đọc