Chương 22: Thấy

Chương 22: Thấy

Phương Dung im lặng. Cậu không thể lựa chọn, nhưng giống như Mạnh Tu Viễn đã nói, cậu không thành thạo một nghề nào cả, sau này khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng khó tìm việc hơn, đến lúc cậu bị công ty sa thải thì nửa đời sau này sẽ tiêu tùng, không có chút đảm bảo nào.

Giờ đang có một cơ hội rất tốt, cậu có thể nhờ nó mà vực dậy, có thể học lấy một cái nghề, nửa đời sau cũng đảm bảo hơn. Tiếp tục đọc