Chương 23: Cho ăn

Chương 23: Cho ăn

Nếu hắn không phải là dị năng giả hoặc là người biến dị, vậy bây giờ nhất định là vị anh hùng có gương mặt xinh đẹp đang khổ sở.

Phương Dung hít sâu một hơi, đi theo phó quan. Phó quan là danh hiệu của quân nhân, công việc chính là thư ký. Cầm tiền công của người ta, phải làm còn hơn trâu bò, nhưng anh đã quen rồi, tư thái rất khiêm tốn, “Đi theo tôi.” Tiếp tục đọc