Chương 43 – Sổ tay nhân viên

Chương 43: Cắn

“Ông không sai. Không cần phải xin lỗi tôi.” Tuy trong lòng Phương Dung đang rất chán ghét, nhưng cậu vẫn phân biệt được lý lẽ.

“Cậu không oán hận tôi sao?”

“Không có gì để oán hận.”

“Vậy có muốn quay lại không?” Tiếp tục đọc