Chương 45 – Sổ tay nhân viên

Chương 45: Chọt vào

Xem ra bản thân lo lắng thừa rồi. Dù Phương Hoa có được người ta theo đuổi thì cũng sẽ bị khí tràng không thèm quan tâm của hắn làm cho chán nản buông tay mà thôi.

Nói thực, cái tên Thu Nguyệt Tinh Hoa này cũng rất đáng thương. Gã phải tổn hao tâm trí vất vả lắm mới tìm được đề tài để nói chuyện, vậy mà lại biến thành như vậy.

Sau những cuộc trò chuyện đó cũng có vài đoạn đối thoại khác, nhưng vẫn chưa nói đủ hai trang. Tiếp tục đọc

Chương 44 – Sổ tay nhân viên

Chương 44: Theo đuổi

Phương Hoa có chút thất vọng, ngồi ở ngay núi vàng rồi mà lại không xuống tay được, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thành thành thật thật ôm Phương Dung đi ngủ.

Mỗi lần được nằm trong lòng Phương Dung, Phương Hoa cảm thấy đặc biệt an tâm. Đương nhiên, bởi vì cái tính thích ngủ khoả thân mà Phương Dung không cho hắn nằm sát cạnh nữa. Phương Hoa cũng đã từng đấu tranh trong việc chọn lựa giữa chuyện ngủ khoả thân và được nằm trong lòng Phương Dung. Cuối cùng, hắn đã chọn ngủ khoả thân. Dù sao thì ngủ khoả thân cảm thấy tự do tự tại thích hơn nhiều. Tiếp tục đọc