Sổ tay nhân viên – Chương 56

Chương 56: Phòng trộm

Phương Hoa không hề biết suy nghĩa của Phương Dung, bản thân sau khi đã thoải mái rồi thì liền nằm lên ngực cậu mà thở dốc, thuận tiện hôn hôn Phương Dung.

Hắn dường như rất thích hôn môi, có khi vừa liếm vừa cắn cả mười mấy phút đồng hồ cũng không biết mệt, hôn môi xong lại hôn xuống cằm. Tiếp tục đọc