Bảo bảo, thân chủy nhi 66

Chương 66

Triệu hoán thuật

“Các ngươi vì sao không giết ta?” Huyễn Nguyệt Trừng nhìn một lớn một nhỏ đang rời đi, chậm rãi mở miệng hỏi.

Phong Vô Uyên ở đại lục Thiên Vực thanh danh vang vọng, mặc dù không phải là loại bạo quân giết người như ngóe, nhưng cũng không phải là dạng lương thiện nhân từ.

Nay hắn muốn thương tổn đến đứa nhỏ Phượng Quân yêu quý nhất, Phong Vô Uyên lại không có ý giết hắn thực khiến cho Huyễn Nguyệt Trừng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

“Vì cái gì muốn giết ngươi?” Dùng thanh âm non nớt khó hiểu hỏi lại, Đoan Mộc Ngưng ló mặt ra, chớp chớp mắt. Tiếp tục đọc