Bảo bảo, thân chủy nhi 64

Chương 64

Năng lực của Vô Uyên

 

Con cửu vĩ hồ ly khổng lồ kia vung móng vuốt lên một cái, liền đem toàn bộ bẫy đặt tại sơn đạo lên Hắc Phong Sơn đập nát, từng bước từng bước tiến gần đến Tổng bộ Tuyệt trụ lạc trên đỉnh.

“Đây là…… Đây là hồ tộc!!”

Tổng bộ Tuyệt bị xâm nhập, Phong Vô Uyên liền lập tức bỏ toàn bộ sự vụ trở về bên cạnh Đoan Mộc Ngưng.

“Toàn bộ tộc nhân Hồ tộc đều là hồ ly sao?” Đoan Mộc Ngưng rụt rụt thân mình nhỏ tí nhìn con hồ ly chín đuôi trắng muốt so với phòng ốc ở đây còn muốn lớn hơn.

Không biết tại sao, y lại cảm giác trên người con hồ ly kia tản mát ra một cỗ tuyệt vọng mãnh liệt….. Tiếp tục đọc