Nguyên thủy thuần sinh thái 07

7

 

Đêm hôm đó, máu hổ rốt cục cũng phát huy tác dụng. Đêm đã khuya nhưng Mục Túc một chút cũng không muốn ngủ, cả người nóng ran. Y định đến khe nước nhỏ, vùi mặt vào đó cho đỡ cơn nóng. Vừa quay đầu liền thấy Quang đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng, chả biết là đang làm cái nghi thức cầu lễ quỷ quái gìl.

 

“Ngươi làm cái gì vậy?”

 

“Hoạt động làm ấm thân thể, chuẩn bị giao phối.” Tiếp tục đọc