Nguyên thủy thuần sinh thái 06

6

 

Mục Túc cũng có chút tự trách tại sao bản thân lại nhát gan như vậy, y có phải là giống cái đâu.

 

Mục Túc nhích gần đến đống lửa, Quang ơi là Quang, ngươi ngàn vạn lần không thể chết như vậy a.

Tiếp tục đọc