Nguyên thủy thuần sinh thái 12

 12

“Ta sống không được tốt. Không săn được thú, nên chỉ được phân một ít thịt, rất ít khi được ăn no, vì thế lớn lên không được cường tráng. Càng không được cường tráng như người ta thì càng không thể săn được thú.”

 

“Không cần lo nữa. Quang chưa từng bị đói bụng. Theo Quang, Quang sẽ không để cho ngươi bị đói bụng.”

Tiếp tục đọc