Bảo bảo, thân chủy nhi 134

Chương 134

Bởi vì có ngươi

Thật ấm áp a thật ấm áp, rõ ràng cảm giác ấm áp này không quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại cảm giác cỗ lực lượng từng chút từng chút rót vào cơ thể kia phi thường phi thường nhu hòa.

Phong Vô Uyên nguyên bản vì tiêu hao thể lực quá độ, lại được cỗ lực lượng kia truyền sang, khí lực cũng chậm rãi khôi phục.

Lông mi khẽ chớp động, Phong Vô Uyên chậm rãi mở ra đôi hồng mâu. Tiếp tục đọc