Bảo bảo, thân chủy nhi 141

Chương 141

Đoan Mộc Ngưng đem toàn bộ chuyện tình liên quan đến Mộ Niệm Hựu kể ra, sau đó mang theo vật phẩm Mộ phu nhân giao lại rời khỏi Mộ gia.

Cùng Phong Vô Uyên rời khỏi Mộ gia, còn chưa ra tới sân trước đằng sau đã truyền tới tiếng bước chân.

“Đoan Mộc đồng học.” Mộ Niệm Phong rất nhanh đã đến gần. Tiếp tục đọc