Word cái mông + giọng nói

Mục 1 lảm nhảm:

Như thường lệ 1 ngày đẹp trời ta siêng đột xuất

Mừng Lâu 1 triệu view 3k cmt (có của chủ nhà cũng tầm 1k5)  đống word ta up lên có 10k down

Mừng năm mới valetine các kiểu (túm lại là nợ cũ)

Nên có 2 cái word cho mọi ng Tiếp tục đọc